Bạn cần hỗ trợ?

Các tính năng chính của Power BI

Đăng lúc: 15/01/2024 02:53 107

👉 Microsoft liên tục thêm tính năng phân tích dữ liệu vào Power BI từ khi phát hành cho đến nay. Một số tính năng quan trọng nhất bao gồm:

🌻Trí tuệ nhân tạo (AI)
Nhận dạng hình ảnh và phân tích văn bản trong Power BI, tạo mô hình học máy (machine learning). Tận dụng khả năng học máy tự động và tích hợp với Azure Machine Learning.

🌻 Hỗ trợ triển khai hybrid
Tích hợp khả năng kết nối nhiều ứng dụng, cho phép lấy nhiều loại nguồn dữ liệu khác nhau. Từ các ứng dụng của Microsoft, hay Salesforce đến các nhà cung cấp khác.

🌻Thông tin chi tiết nhanh (quick insights)
Giúp tạo tập hợp con dữ liệu và tự động áp dụng phân tích cho thông tin đó.

🌻 Hỗ trợ mô hình dữ liệu chung
Cho phép sử dụng tập hợp các lược đồ dữ liệu được chuẩn hóa và mở rộng.(thực thể, thuộc tính và mối quan hệ).

🌻 Tích hợp Cortana. 
Phổ biến trên ứng dụng dành cho thiết bị di động. Người dùng truy vấn dữ liệu bằng văn nói (Tiếng Anh). Cortana – trợ lý ảo của Microsoft sẽ trả lại các kết quả cho câu hỏi vừa được nhập.

🌻 Tùy chỉnh
Thay đổi giao diện của các công cụ báo cáo và trực quan hóa mặc định. Thêm các công cụ mới vào diện.

🌻 API để tích hợp 
Dành cho developer xử lý code và các API để nhúng bảng điều khiển Power BI với phần mềm khác.

🌻 Tự làm sạch làm dữ liệu
Sử dụng Power Query, nhập, chuyển đổi, tích hợp và làm phong phú dữ liệu lớn (big data). Dữ liệu đã nhập để làm báo cáo và dashboard.

🌻 Chế độ xem modeling
Chia các mô hình dữ liệu phức tạp theo lĩnh vực chủ đề thành các sơ đồ riêng biệt. Chọn nhiều đối tượng và đặt các thuộc tính chung, xem và sửa đổi các thuộc tính. Đặt các thư mục hiển thị để sử dụng các mô hình dữ liệu phức tạp dễ dàng.

Nguồn: vinsep.com
—-----------------------------------------
XTech -  Trường Công Nghệ SmartX
🏣 Địa chỉ: 60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
☎️ Hotline: 090.395.8186
📧 Email: info@smartx.edu.vn; xtech@smartx.edu.vn
🌐 Website: https://smartx.edu.vn/
#XTech #Data #PowerBI