Bạn cần hỗ trợ?

Data Analyst

Học phí: Liên hệ

Khóa học Data Analyst được thiết kế theo lộ trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, phù hợp với người mới bắt đầu muốn nắm vững nền tảng và có kiến thức thực tế nhất để đi làm trong thời gian ngắn.

Gọi Hotline

Phân tích dữ liệu là một quá trình kiểm tra, làm sạch, chuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu với mục tiêu khám phá thông tin hữu ích, thông báo kết luận và hỗ trợ ra quyết định. Trong thế giới kinh doanh ngày nay, phân tích dữ liệu đóng vai trò giúp đưa ra quyết định khoa học và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, dữ liệu là một trong những yếu tố quan trọng trong kinh doanh và việc sử dụng dữ liệu hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện kết quả kinh doanh, đưa ra chiến lược thị trường tốt hơn, giảm chi phí, giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst) là người thực hiện các phân tích sâu dữ liệu ở dạng đồ thị, biểu đồ, sơ đồ, bảng biểu và báo cáo; sau đó sử dụng dữ liệu đó để xác định xu hướng và tạo mô hình dự đoán những gì có thể xảy ra trong tương lai.