Bạn cần hỗ trợ?

Viện Quản trị và Tài chính IFA

Viện Quản trị và Tài chính (Viện IFA) được thành lập từ năm 2006 với tâm huyết của những chuyên gia đầu ngành, nhà nghiên cứu khoa học và doanh nhân danh tiếng cùng đội ngũ quản lý năng động. Trường Công nghệ SmartX sẽ phối hợp với Viện IFA trong việc xây dựng chương trình đào tạo, chúng tôi tin rằng việc kết hợp giữa sự chuyên nghiệp của Viện IFA và tính đổi mới của Trường Công nghệ SmartX sẽ tạo ra những trải nghiệm học tập độc đáo và thú vị cho học viên. Website: www.ifa.edu.vn.

Xem thêm

Bài viết liên quan

Chưa có thông tin!